« Grįžti

Ar galima į PVM atskaitą traukti visą prekių (paslaugų), skirtų turto pasigaminimui, PVM sumą?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.5] Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)
Registracijos numeris   KD-4310   Data   2009.12.17

 

PVM mokėtojui gaminantis ilgalaikį materialųjį turtą visas ilgalaikio turto pasigaminimui skirtų atsargų, žaliavų, medžiagų bei paslaugų  pirkimo (importo) PVM gali būti traukiamas į PVM mokėtojo atskaitą, kadangi ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas yra  apmokestinamas prekių tiekimas už atlygį, t. y. veikla, suteikianti teisę į PVM atskaitą. Tai reiškia, kad neatsižvelgiant į tai, ar PVM mokėtojas vykdo vien PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytą  ar  mišrią  veiklą, visą to ilgalaikio turto,  kurį pasigaminus nuo visos jo vertės turės būti apskaičiuotas pardavimo PVM,  pasigaminimui įsigytų žaliavų, medžiagų, prekių bei paslaugų pirkimo PVM  įmonė turi teisę  traukti į PVM atskaitą (arba iš viso nesinaudoti teise į PVM atskaitą – tokiu atveju PVMĮ 6 straipsnio nuostatos netaikomos).

Tuo atveju, jeigu  PVM mokėtojas turtą naudos mišrioje veikloje, tai  PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatyta tvarka proporcingai veiklai, suteikiančiai teisę į PVM atskaitą ir kitai veiklai  turi būti  skirstomas jau nuo visos pasigaminto ilgalaikio turto vertės apskaičiuotas  pirkimo PVM, kuris lygus toje pačioje PVM deklaracijoje deklaruojamam pardavimo PVM.

Tuo atveju, jei pasikeistų pirkto ilgalaikio turto, kurio pirkimo PVM buvo įtraukta į PVM atskaitą, ar pasigaminto ilgalaikio turto, kurio apskaičiuota pardavimo PVM suma buvo įtraukta į PVM atskaitą, paskirtis ir ilgalaikis turtas nebūtų naudojamas  veikloje, suteikiančioje teisę į PVM atskaitą, tai šio turto PVM atskaita turėtų būti patikslinta  PVM įstatymo 67 straipsnyje nustatyta tvarka.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 6 str. 1 d.