« Grįžti

Kokios turto savininko PVM prievolės, jei nuomininkas, atlikęs išsinuomoto pastato esminį pagerinimą, iš karto jį perduoda savininkui ?

Atnaujinimo data: 2014-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.5] Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)
Registracijos numeris   KD-4322   Data   2009.12.15

PVM mokėtojas, atlikęs jam nuosavybės teise nepriklausančio pastato (statinio) esminį pagerinimą, pagal  PVM įstatymo 9 straipsnio 4 dalies nuostatas, gali pasirinkti kaip vykdyti pardavimo PVM, susijusio su šiais esminio pagerinimo darbais, apskaičiavimo ir sumokėjimo prievolę. 

Jeigu jis, atlikęs pastato  esminį pagerinimą, iš karto pabaigus pagerinimo darbus, šį esminį pagerinimą patiekia pastato savininkui, tai  šiuo atveju, jam netaikomos PVMĮ 6 straipsnio nuostatos, t. y., jis neturi priskaičiuoti nuo esminio pagerinimo darbų vertės pardavimo PVM (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės). Jis išrašo turto savininkui pagerinimo darbų perdavimo dokumentą, apskaičiuoja nuo jo pardavimo PVM, kurį PVM įstatymo 96 straipsnyje  nustatyta tvarka  išskaito ir sumoka  pagerinto pastato (statinio) savininkas.  Šiuo atveju prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM nuo esminio pagerinimo darbų vertės  (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės) tenka turto savininkui. Pastato (statinio) esminis pagerinimas laikomas patiektu turto savininkui iš karto po darbų atlikimo tik tuo atveju, jeigu tai įforminančiame apskaitos dokumente yra turto savininko sutikimas pagerinimą priimti, priešingu atveju laikoma, kad turtą naudojantis PVM mokėtojas pasigamino ilgalaikį materialųjį turtą ir jam taikomos visos su tuo susijusios įstatymo nuostatos iki faktinio pastato (statinio) grąžinimo savininkui.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 6 str, 9 str. 4 d., 96 str. 1 d.