« Grįžti

Kokios turto savininko PVM prievolės, jei nuomininkas, atlikęs išsinuomoto pastato esminį pagerinimą, neperduoda jo savininkui?

Atnaujinimo data: 2014-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.5] Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)
Registracijos numeris   KD-4323   Data   2009.12.15

 

Kai nuomininkas, atlikęs išsinuomoto pastato (statinio) esminį pagerinimą, kuriam įsigytų prekių ir  paslaugų pirkimo PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą, šio esminio pagerinimo darbų  iš karto neperduoda turto savininkui, tada nuo esminio pagerinimo darbų vertės (kaip nuo ilgalaikio turto pasigaminimo vertės) jis turi apskaičiuoti pardavimo  PVM (taikomas standartinis PVM mokesčio tarifas), kurį, jeigu vykdo PVM apmokestinamą veiklą, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą. 

Jeigu  nuomininkas grąžina turto savininkui pastatą  dar nepasibaigus  PVM įstatyme  nustatytam atskaitos tikslinimo laikotarpiui (nepraėjus 10 metų nuo esminio pagerinimo atlikimo), tai jis turto savininkui išrašytame apskaitos dokumente turi nuo perduodamos esminio pagerinimo vertės dalies, atitinkančios metų skaičių, likusį iki PVM įstatyme  nustatyto PVM atskaitos tikslinimo termino pabaigos, apskaičiuoti pardavimo PVM.

Jeigu esminis pagerinimas perduodamas pasibaigus atskaitos tikslinimo terminui, PVM neskaičiuojamas.

LRS  PVMĮ 6 ir 9 str.