« Grįžti

Koks turtas laikomas ilgalaikiu turtu ir kas laikoma ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu?

Atnaujinimo data: 2014-12-17
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.5] Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)
Registracijos numeris   KD-4307   Data   2009.12.17

Ilgalaikis turtas - daiktai ir kiti nuosavybės teisės objektai, naudojami apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje ilgiau kaip vienus metus (pagal Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes).

Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu laikoma įsigytų ir (arba) importuotų žaliavų bei medžiagų perdirbimo, gamybos ir kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis, ir (arba) įsigytų paslaugų visuma, kurios rezultatas yra naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas. Tai reiškia, kad PVM mokėtojas, savo jėgomis  pasigaminęs ilgalaikį materialųjį turtą arba įsigijęs ilgalaikį turtą rangos būdu, nuo šio turto apmokestinamosios vertės – ilgalaikio turto pasigaminimo savikainos (PVM įstatymo 15 str. 4 dalis) turi apskaičiuoti PVM (taikomas standartinis PVM tarifas), pradėjus šį turtą naudoti.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 2 str. 11 d., 6 str. 1 d.