« Grįžti

Kurie remonto darbai laikomi pastato (statinio) esminiu pagerinimu?

Atnaujinimo data: 2014-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.5] Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)
Registracijos numeris   KD-4315   Data   2009.12.15

Esminis pagerinimas – tai statybos darbai, kurie pailgina pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes.

Užbaigus tokius turto pagerinimo darbus, jie tampa  PVM objektu ir nuo jų vertės  turi būti apskaičiuojamas pardavimo PVM (taikomas standartinis PVM mokesčio tarifas). Pardavimo PVM nuo turto esminio pagerinimo darbų apskaičiuojamas neatsižvelgiant į tai, ar PVM mokėtojas esminį pagerinimą atliko jam nuosavybės teise priklausančio pastato, ar nepriklausančio.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad inžinieriniai tinklai (šiluminės trasos, dujotiekiai, vandentiekiai, kanalizacijos vamzdžiai ir panašūs tinklai) kuriais disponuoja specializuotos įmonės  ir kurie pagal Statybos įstatymą priskiriami statiniams, PVM apskaičiavimo už pastato (statinio) esminį pagerinimą  prasme nelaikomi pastatais  ir jiems netaikomos šiame straipsnyje  nustatytos nuostatos dėl PVM apskaičiavimo už atliktą  pastato (statinio)  esminį pagerinimą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 6 str. 1 d.