Kuriuo atveju už pasigamintą turtą neskaičiuojamas pardavimo PVM?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.5] Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)
Registracijos numeris   KD-4314   Data   2009.12.17

 

Pasigaminto ilgalaikio turto pardavimo PVM neskaičiuojamas, kai turtas pasigaminamas nesinaudojant teise į PVM atskaitą, t. y. įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM netraukiamas į PVM atskaitą.

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu pastatas (statinys) nepraėjus 24 mėnesiams po jo pasistatymo ar esminio pagerinimo parduodamas, tai pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas, laikoma, kad buvo parduotas naujas pastatas (statinys). Todėl nuo parduoto tokio pastato (statinio) apmokestinamosios vertės, t. y. nuo jo pardavimo kainos, išskyrus patį PVM, turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM, nesvarbu, ar jo statybai ir atliktam esminiam pagerinimui atlikti įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą ar ne.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 6 str. 2 d.