« Grįžti

Kada nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo yra PVM objektas?

Atnaujinimo data: 2013-05-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.6] Nuosavybės objekto kaip turtinio įnašo perdavimas (9...
Registracijos numeris   KD-4606   Data   2013.05.14

Bet kokio nuosavybės objekto teisės perdavimas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, kai šio nuosavybės teisės objekto (o jei jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į pasibaigiančio PVM mokėtojo PVM atskaitą) laikomas prekių tiekimu (paslaugų teikimu) už atlygį.

Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 10 dalį prekių ir paslaugų apmokestinamoji vertė tuo atveju, kai nuosavybės teisės objektas perduodamas dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, yra ta nuosavybės teisės objekto vertės dalis, nuo kurios turėtų būti tikslinama PVM atskaita (žiūrėti PVM įstatymo 15 straipsnio 10 dalies komentarą).

Tuo atveju, jeigu pasibaigiantis reorganizavimo būdu PVM mokėtojas perduoda turtą, kurio (ar kuriam pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM nebuvo atskaitytas arba nėra atskaitomas pagal Įstatymo nuostatas, toks perdavimas nėra PVM objektas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 9 str. 3 d.