Kada turtinis įnašas laikomas prekių tiekimu už atlygį?

Atnaujinimo data: 2014-12-13
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.6] Nuosavybės objekto kaip turtinio įnašo perdavimas (9...
Registracijos numeris   KD-4325   Data   2010.12.21

Kai nuosavybės teisės objektas yra perduodamas kaip juridinio asmens turtinis įnašas, (išskyrus atvejus, kai nuosavybės teisės objektas yra perduodamos veiklos (ar jos dalies) kaip komplekso dalis), tai toks turto perdavimas yra laikomas jo tiekimu už atlygį ir laikomas PVM objektu, jeigu jį perduodantis PVM mokėtojas įtraukė į PVM atskaitą nuosavybės teisės objekto (materialiojo ar nematerialiojo) (o jeigu jis pasigamintas, - jam pasigaminti sunaudotų prekių ir/ar paslaugų) pirkimo ir /ar importo (ar jo dalies) PVM.

Apmokestinamoji vertė  nurodytuoju prekių tiekimo ar paslaugų tiekimo atveju yra ta vertė, kokios vertės nuosavybės teisės objektas yra perduodamas (atsižvelgiant į tai, kad toks nuosavybės objekto perdavimo atvejis prilyginamas prekių tiekimui (paslaugų teikimui) už atlygį, apmokestinamąja verte laikytina ta vertė, kuriai ekvivalentišką atlygį būtų galima gauti perduodant šį nuosavybės objektą rinkoje).

Tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas kaip turtinį įnašą perduoda turtą, kurio (ar kuriam pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir paslaugų) pirkimo (importo) PVM nebuvo atskaitytas arba nėra atskaitomas pagal Įstatymo nuostatas, toks perdavimas nėra PVM objektas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 9 str. 2 d.