Kokie rekvizitai turi būti įrašyti nuosavybės teisės objektų, perduodamų dėl jų pasibaigimo reorganizavimo būdu, PVM sąskaitoje faktūroje?

Atnaujinimo data: 2013-05-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.6] Nuosavybės objekto kaip turtinio įnašo perdavimas (9...
Registracijos numeris   KD-4613   Data   2013.05.14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780  nuostatomis bet kokio nuosavybės teisės objekto perdavimo dėl PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, faktas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje privalo būti nurodyta:

1. ūkio subjekto, kuris perduoda nuosavybės teisės objektus dėl jo pasibaigimo reorganizavimo būdu, PVM mokėtojo kodas;

2. ūkio subjekto, perimančio nuosavybės teisės objektą dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, - vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, - asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris

3. perduodamo nuosavybės teisės objekto pavadinimas;

4. perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė, apskaičiuota PVM įstatymo nustatyta tvarka;

5. PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

6. nurodyta ,,9 straipsnio 3 dalis" arba ,,nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo". Šio rekvizito nenurodymas neįtakoja teisės į PVM atskaitą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 9 str. 3 d.
LRS  LRV 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO