« Grįžti

Kuriuo atveju Lietuvos PVM mokėtojo tiekiamos prekės nuotolinės prekybos būdu laikomos patiektomis Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.1.8] Prekių tiekimo vieta – Lietuva (12 str.)
[1.8.11] Nuotolinė prekyba (12 str.)
Registracijos numeris   KD-4276   Data   2009.12.16

 

Kai Lietuvos PVM mokėtojas, neviršydamas kitoje ES valstybėje nustatytos nuotolinei prekybai sumos ir savanoriškai nepasirinkęs prekių tiekimo vieta laikyti kitos valstybės narės, parduoda prekes (kitas negu naujas transporto priemones, akcizais apmokestinamas prekes ar prekes po jų surinkimo ar instaliavimo) kitos ES valstybės gyventojams ar kitiems asmenims (pvz., juridiniams neapmokestinamiesiems asmenims ir pan.), neįregistruotais ir neturintiems būti įregistruotais savo šalyje PVM mokėtojais, t. y. vykdo nuotolinę prekybą, tai tokių prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva.

Šiuo atveju nuo tokių prekių apmokestinamosios vertės Lietuvos PVM mokėtojas turi apskaičiuoti Lietuvos PVM įstatyme nustatyto dydžio PVM (standartinis arba lengvatinis) ir mokėti šių prekių pardavimo ir pirkimo PVM skirtumą į Lietuvos biudžetą. Kadangi tokiais atvejais prekių tiekimo vieta laikoma Lietuva, todėl ir minėtas PVM turi būti sumokėtas Lietuvoje.

Jeigu Lietuvos PVM mokėtojo per praėjusius arba einamuosius kalendorinius metus kitos ES valstybės asmenims, neįregistravusiems PVM mokėtojais savo valstybėje, parduotų prekių vertė yra didesnė už toje kitoje ES valstybėje nustatytą sumą (maksimalią nuotolinės prekybos būdu parduotų prekių vertę), tai Lietuvos PVM mokėtojas toje ES valstybėje turi registruotis PVM mokėtoju ir nuo parduotų toje ES valstybėje prekių vertės skaičiuoti ir į tos ES valstybės biudžetą mokėti jos teisės aktuose nustatyto dydžio PVM. Šiuo atveju prekių tiekimo vieta iš Lietuvos persikelia į kitą ES valstybę narę, todėl PVM turi būti sumokamas toje ES valstybėje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 12 str. 1 d.