« Grįžti

Ar jūrų žvejybos laivų, laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ar kitoms paslaugoms už atlygį teikti, įsigijimas iš kitos valstybės narės – PVM objektas Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-12-23
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių
Registracijos numeris   KD-4557   Data   2009.12.23

Pirkėjas neprivalo apskaičiuoti ir mokėti pardavimo PVM už prekes, kurių įsigijimas nelaikomos PVM objektu Lietuvoje, t.y. prekes, įsigyjamas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVM įstatymo 43, 44 ar 47 straipsnių nuostatas. Todėl pardavimo PVM neskaičiuojamas už iš valstybių narių įsigyjamus:

1. atvirojoje jūroje plaukiojančių laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti;

2. jūrų žvejybos laivus;

3. laivus, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje.

Pardavimo PVM taip pat neskaičiuojamas už iš valstybių narių įsigyjamus orlaivius, jeigu orlaivius įsigyja apmokestinamieji asmenys, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantys iš keleivių ir (arba) krovinių vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

Jeigu auksčiau nurodytiems laivams ir orlaiviams iš valstybių narių įsigyjama įprastinė ir būtina įranga ar atsarginės dalys, kai šios dalys įmontuojamos į nurodytus laivus ir orlaivius, pardavimo PVM irgi neskaičiuojamas. Kai nurodytoji įranga ar atsarginės dalys įsigyjamos orlaiviams, kurie naudojami asmeniniams poreikiams, toks įsigijimas yra PVM objektas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 5 d. 1 p.