« Grįžti

Ar prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai jos įsigyjamos diplomatinėms atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų personalui ir jo šeimos nariams – PVM objektas Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-12-23
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių
Registracijos numeris   KD-4563   Data   2009.12.23

 

PVM neskaičiuojamas, kai prekės iš kitų valstybių narių įsigyjamos PVM įstatymo 47 straipsnyje nustatytais atvejais, pvz.:

1. užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Lietuvos Respublikoje oficialiai veiklai, šių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų narių, išskyrus aptarnaujantį personalą, ir kartu gyvenančių jų šeimos narių asmeniniam naudojimui įsigyjamos prekės, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika.

2. Lietuvos Respublikoje pripažintų tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių ir jų narių įsigyjamos prekės, jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija.

3. kitų negu Lietuvos Respublika Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetų šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti įsigyjamos prekėms, kai šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje.

4. tarptautinių organizacijų, kurias tokiomis pripažino bet kuri kita valstybė narė, ar jų atstovybių, taip pat šių organizacijų ar atstovybių narių įsigyjamos prekės. Šios dalies nuostatos taikomos laikantis tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba bet kurios kitos valstybės narės tarptautinėse sutartyse su tarptautinėmis organizacijomis nustatytų sąlygų ir apribojimų ir kt.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 5 d. 1 p.