« Grįžti

Ar prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai jos įsigyjamos kaip laivų ir orlaivių atsargos – PVM objektas Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2014-12-23
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių
Registracijos numeris   KD-4559   Data   2009.12.23

 

PVM objektu nelaikomas ir pardavimo PVM neskaičiuojamas už prekes, tiekiamas kaip atsargos į:

1. jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti;

2. jūrų žvejybos laivus;

3. laivus, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje

4. iš šalies teritorijos išplaukiančius ir už šalies teritorijos ribų plaukiančius karo laivus,

5. tarptautiniais maršrutais skrendančius orlaivius (išskyrus tokiais maršrutais skrendančius orlaivius, naudojamus asmeniniams poreikiams).

Atsargomis, įsigyjamomis į laivus ir orlaiviu laikomos prekės (maisto produktai ir kitos), skirtos keleiviams ir (arba) įgulos nariams naudoti nurodytuose laivuose ar orlaiviuose, taip pat degalai (variklių kuras) ir tepalai.

Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 5 d. 1 p.
LRS  LRV 2002-05-30 nutarimas Nr.792 „DĖL ATSARGŲ LAIVAMS IR ORLAIVIAMS BEI DEGALŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ORLAIVIŲ GAMYBAI, REMONTUI, BANDYMAMS, EKSPLOATAVIMUI IR APTARNAVIMUI, TIEKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"