« Grįžti

Ar yra prievolė apskaičiuoti PVM už iš kitos valstybės narės įsigyjamas naujas transporto priemones?

Atnaujinimo data: 2016-05-25
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių
[1.8.10.1] Kai prekės įsigyjamos iš kt. valstybės narės
Registracijos numeris   KD-4456   Data   2013.10.10

 

Naujų transporto priemonių įsigijimas iš kitos valstybės narės visada yra objektas Lietuvoje.

Neatsižvelgiant, kas perka, ar juridinis asmuo, ar fizinis, vykdantis apmokestinamąją veiklą ar ne, PVM mokėtojas ar ne,už įsigytas naujas transporto priemones iš kitos ES valstybės narės, kurių gabenimas baigėsi Lietuvoje, reikia apskaičiuoti pardavimo PVM neatsižvelgiant į įsigytų naujų transporto priemonių vertę.

Nauja transporto priemonė – keleiviams ir (arba) kroviniams vežti skirta transporto priemonė, atitinkanti vieną iš šių sąlygų:

1) motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė, kurios variklio cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato, patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus) arba nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 kilometrų;

2) laivas, kuris yra ilgesnis kaip 7,5 metro, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus ir laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus) arba plaukiojęs ne daugiau kaip 100 valandų;

3) orlaivis, kurio maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1 550 kilogramų, išskyrus orlaivius, naudojamus keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais, patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus) arba skridęs ne daugiau kaip 40 valandų.

Fizinis asmuo, kuris pagal PVM įstatymą nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju arba kuris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo VMI prie FM arba AVMI privalo pateikti PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, kopiją ir laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos AVMI. Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteikta FR0656 forma.

PVM mokėtojas – kaip ir kitų įsigytų prekių, pirmiausia mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuoja naujos transporto priemonės pardavimo PVM. Po to ta pati pardavimo PVM suma PVM deklaracijoje deklaruojama kaip pirkimo PVM. Jeigu nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVM įstatyme nenustatyti apribojimai, tai ši pirkimo PVM suma (jos dalis) traukiama į PVM atskaitą. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuotas mokėtinas naujos transporto priemonės PVM turės būti sumokamas per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojas – naujos transporto priemonės mokėtiną PVM turės apskaičiuoti pats, pildydamas PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą FR0608 formą, ir tą PVM sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekės atgabenimo į Lietuvą, kartu pateikdamas apyskaitą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 2 d., 2 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. VA-44 DĖL NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ KITOS EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS ĮSIGIJUSIO FIZINIO ASMENS DOKUMENTŲ PATEIKIMO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ BEI PRANEŠIMO FR0656 FORMOS PATVIRTINIMO