« Grįžti

Kurie prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejai nėra laikomi PVM objektu?

Atnaujinimo data: 2014-12-23
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių
Registracijos numeris   KD-4570   Data   2009.12.23

 

PVM objektu nelaikomas šis prekių įsigijimas:

1) prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai tokiam prekių tiekimui, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų taikomas 0 procentų PVM tarifas pagal PVMĮ 43, 44 ar 47 straipsnį (išsamiau PVMĮ 3 str. 5 dalies 1 p. komentare);

2) naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai jie įsigyjami iš apmokestinamojo asmens, kuris verčiasi šių prekių tiekimu, arba iš aukcionų organizatoriaus, o jų tiekimas buvo apmokestintas išgabenimo valstybėje narėje pagal nuostatas, iš esmės tolygias PVMĮ XII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatoms;

Kad prekės įsigytos iš asmens, taikančio maržos (arba tolygią PVM įstatymo XII skyriaus trečiojo skirsnio nuostatoms) schemą, galima spręsti iš įrašų gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Pardavėjas PVM sąskaitoje faktūroje duoda atitinkamą nuorodą „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės", „Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai" arba „Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai.

3) transporto priemonių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai jos įsigyjamos iš apmokestinamojo asmens, kuris verčiasi šių prekių tiekimu, o jų tiekimas buvo apmokestintas išgabenimo valstybėje narėje pagal specialias toje valstybėje narėje taikomas pereinamąsias nuostatas naudotoms transporto priemonėms.

Kad transporto priemonės įsigytos iš asmens, skaičiuojančio PVM pagal specialias toje valstybėje narėje taikomas pereinamąsias nuostatas naudotoms transporto priemonėms, galima spręsti iš įrašų gautoje PVM sąskaitoje faktūroje. Pardavėjui yra prievolė išrašytoje tokių  tiekiamų transporto priemonių PVM sąskaitoje faktūroje, pvz.: „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės", arba kitą tos valstybės narės teisės aktuose nustatytą nuorodą tokiam prekių tiekimui.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 3 str. 5 d.