« Grįžti

Prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės vieta

Atnaujinimo data: 2014-12-23
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių
Registracijos numeris   KD-4355   Data   2009.12.23


1. Kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės ir jos pirkėjo, tiekėjo ar jų užsakymu trečiojo asmens atgabenamos į Lietuvą, tai jų įsigijimo vieta laikoma Lietuva. Prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės atvejai reglamentuoti PVM įstatymo 4-1 straipsnyje.

2.  Kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės ir jų pardavėjui nurodomas Lietuvoje registruoto asmens PVM mokėtojo kodas, o prekių gabenimas baigiasi ne Lietuvoje, o kitoje valstybėje narėje, tai laikoma, kad prekių įsigijimo vieta – Lietuva (taikoma rezervo taisyklė angl. ,,reserve rule"), nebent įrodoma, kad PVM sumokėtas toje kitoje valstybėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas.

3. Kai Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas (tarpininkaujantis asmuo trikampėje prekyboje) iš vienos valstybės narės įsigyja prekes ir jų pardavėjui nurodo Lietuvos PVM mokėtojo kodą, o prekės vežamos iš įsigijimo valstybės narės į kitą valstybę narę (ne į Lietuvą), prekių įsigijimo vieta  nelaikoma Lietuva, jei:
3.1. iš karto toje valstybėje, į kurią prekės atgabentos, prekės parduodamos asmeniui, turinčiam prievolę apskaičiuoti ir sumokėti už šias prekes PVM;
3.2. Lietuvos PVM mokėtojas kitos valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamąją vertę nustatytąja tvarka deklaruoja Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos FR0564 formos (patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-03-12 įsakymu Nr. VA-34, 14 laukelyje.

Tokia pati šių, kitos valstybės narės PVM mokėtojui patiektų prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29, 21 laukelyje. Tų pačių iš valstybės narės įsigytų prekių apmokestinamoji vertė deklaruojama PVM deklaracijos 20 laukelyje.

Jeigu Lietuvos PVM mokėtojas šių sandorių nedeklaruoja Prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitoje FR0564 formoje, laikoma, kad toks prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko Lietuvoje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 12 (2) str.