« Grįžti

Kas sudaro atsiskleidusio tarpininko parduotų prekių apmokestinamąją vertę?

Atnaujinimo data: 2014-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.5.4] Mainai (10 str.)
Registracijos numeris   KD-4589   Data   2009.12.09

Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita.

Atsiskleidusio tarpininko teikiamos paslaugos apmokestinamoji vertė yra atlygis už tarpininkavimą. Taigi, kai kelionių agentūra ar kelionių organizatorius platina kito kelionių organizatoriaus parengtus turizmo paslaugų rinkinius, reiškia ji atstovauja tam kitam kelionių organizatoriui ir jo vardu bei sąskaita teikia galutiniam vartotojui turizmo paslaugas. Šiuo atveju kelionių agentūros pajamos yra gautas (gautinas) atlyginimas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas.

Atsiskleidusio tarpininko gautas (gautinas) atlyginimas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, apmokestinamas PVM pagal tai, kokias paslaugas teikiant tarpininkaujama.

Vadovaujantis PVM įstatymo 52 str. 1 dalies nuostatomis, taikant 0 (nulinį) PVM tarifą apmokestinamos tokios kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių tarpininkavimo (atstovavimo) paslaugos:

- kai tarpininkaujama turizmo paslaugų teikimo sandoriuose, kuriems pagal PVM įstatymo nuostatas taikomas 0 proc. PVM tarifas,  pvz.,   turistų vežimo tarptautiniais maršrutais sandoryje;

- kai tarpininkaujama tokių  paslaugų teikimo sandoryje, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas laikomos  suteiktomis ne Europos Sąjungos teritorijoje. Taigi, kai kelionių agentūra tarpininkauja platinant kelionių organizatorių parengtus turizmo paslaugų rinkinius, pagal kuriuos kelionių organizatoriaus iš trečiųjų asmenų įsigytos paslaugos šių trečiųjų asmenų visos laikomos  suteiktos už Europos Sąjungos teritorijos ribų,  t. y. visa kelionės organizatoriaus apskaičiuota marža apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą, tai tarpininkavimo pajamos (tarpininkavimo paslaugos atlyginimas) taip pat  apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

Pasitaiko atvejų, kai kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai sudaro su Lietuvoje įsikūrusias pavienių turizmo paslaugų teikėjais (pvz., apgyvendinimo paslaugų – kaimo turizmo ar nakvynės - pusryčių, patalpų nuomos paslaugų teikėjais), kurie gali būti įsiregistravę PVM mokėtojais, arba gali būti  fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą, neįsiregistravę PVM mokėtojais, tarpininkavimo sutartis dėl turistų, norinčių pasinaudoti minėtomis turizmo paslaugomis, suradimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, dalyvauja sandoryje tikrojo paslaugų teikėjo vardu ir už  savo paslaugas gauna  sutartyje  nustatytą komisinį atlyginimą. Tokiais atvejais kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai veikia minėtų turizmo (apgyvendinimo) paslaugų teikėjų  ir klientų atžvilgiu kaip atsiskleidę tarpininkai, todėl PVM jie privalo skaičiuoti tik nuo gauto komisinio atlyginimo. Jeigu  kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai iš surastų klientų, norinčių pasinaudoti minėtomis turizmo paslaugomis Lietuvoje, už suteiktas turizmo paslaugas turizmo paslaugų teikėjo vardu paima pinigus (atlygį už turizmo paslaugą), kuriuos perduoda   turizmo paslaugų teikėjams, tai tokį piniginių lėšų gavimą jie turi įforminti ne PVM sąskaita faktūra, o laisvos formos dokumentu.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 11 str.