« Grįžti

Kuriais atvejais socialinės paslaugos ir susijusios prekės neapmokestinamos PVM?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.6] PVM neapmokestinami tiekimai, įsigijimai, importas (20–40...
Registracijos numeris   KD-4369

 

PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos, jei jas teikia:

- vaikų ir jaunimo globos institucijos: vaikų globos namai, vaikų psichoneurologiniai pensionatai, šeimyniniai vaikų globos namai, vaikų su negalia centrai, reabilitacijos centrai vaikams, vaikų sodybos, parapijiniai vaikų globos namai ir pan.;

- senelių ir (arba) neįgaliųjų globos (rūpybos) institucijos: senelių globos namai ir pensionatai, reabilitacijos centrai suaugusiems, senelių slaugos namai; parapijiniai senelių globos namai bei pensionatai ir pan.;

- kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: nakvynės namai, krizių centrai, bendruomenės centrai, labdaros valgyklos ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, teikiantys socialines paslaugas.

Kai vaikų ir jaunimo globos institucijos, senelių ir (arba) neįgaliųjų globos (rūpybos) institucijos ar kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, teikiantys socialines paslaugas,  šių paslaugų vartotojams tiekia prekes ir teikia paslaugas, susijusias su socialinių paslaugų teikimu, tai šios prekės ir paslaugos PVM neapmokestinamos.

Socialinių paslaugų rūšys yra nustatytos Socialinių paslaugų įstatyme, o detalizuotos Socialinių paslaugų kataloge, kurį rengia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Teisės aktai
LRS  Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 " DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO"
LRS  PVMĮ 21 str.
LRS  SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS