« Grįžti

Kurios paslaugos priskiriamos PVM neapmokestinamoms kultūros paslaugoms, su kūno kultūra ir sportu susijusioms paslaugoms?

Atnaujinimo data: 2014-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.8.6] PVM neapmokestinami tiekimai, įsigijimai, importas (20–40...
Registracijos numeris   KD-4424

PVM lengvata taikoma kultūros  paslaugoms taip pat su kūno kultūra ir sportu susijusioms paslaugoms. Lengvata taikoma tokiu atveju, jei šias paslaugas teikia pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.

Kultūros paslaugos:

1. muziejų, zoologijos ir botanikos sodų, cirko veikla

2. visų meno rūšių, kultūros renginiai (teatro spektakliai, muzikos, choreografijos renginiai, kultūros renginiai vaikams, jaunimui, meno kūrinių bei tautodailės parodos ir kita), kino filmų gamyba (įskaitant pagalbinę veiklą – dubliavimą, titravimą ir pan.), nuoma ir rodymas.

3. bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos (bibliografinių sąrašų, bibliografinės rodyklės sudarymas, spaudinių ir kitų dokumentų rinkimo, tvarkymo, saugojimo, juose užfiksuotų žinių sisteminimo, platinamo paslaugos ir pan.).

Su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos:

1. teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas, t.y.  įvairaus pobūdžio įmokos, kurias sportinių renginių dalyviai (komandos, sportininkai) sumoka už teisę dalyvauti varžybose ar kitame sporto renginyje. Netaikoma bilietų į kūno kultūros arba sporto renginius pardavimui.

2. paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y. teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi, kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos. Prie šių paslaugų nepriskiriamos apgyvendinimo, maitinimo ir vežimo paslaugos. Lengvata netaikoma sportinės aprangos nuomai, vaikų priežiūros paslaugoms ir kt.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 23 str.