« Grįžti

Ar galima 0 proc. PVM tarifą taikyti tiekiamoms prekėms, kurios prieš išgabenant jas už ES ribų yra apdirbamos ar perdirbamos?

Atnaujinimo data: 2012-06-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.1] prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)
Registracijos numeris   KD-3422

 

Kai Lietuvos PVM mokėtojai trečiųjų valstybių (trečiųjų teritorijų) apmokestinamiesiems asmenims pagal sudarytas su jais dvišales ar trišales, ar kitas sutartis tiekia (parduoda) Lietuvoje kilnojamuosius daiktus, kurie perduodami užsienio apmokestinamojo asmens – pirkėjo – nurodymu kitiems Lietuvos PVM mokėtojams, sudariusiems sutartis su minėtu trečiosios valstybės asmeniu teikti šių kilnojamųjų daiktų aptarnavimo, apdirbimo, perdirbimo paslaugas, o po paslaugų atlikimo daiktai jų tiekėjo, už šalies teritorijos ribų įsikūrusio pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu kito asmens išvežami už Europos Sąjungos teritorijos ribų, tai šie kilnojamieji daiktai tiekiami, taikant 0 proc. dydžio PVM tarifą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 51 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymas Nr. VA-99 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ ĮVEŽAMUS IŠ UŽSIENIO AR LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS IR JŲ APTARNAVIMO, APDIRBIMO BEI PERDIRBIMO PASLAUGAS REKOMENDACIJŲ", III d. 8 p.( 2012-06-07 įsakymo Nr. VA-57 redakcija).