« Grįžti

Ką daryti tuo atveju, kai iki PVM deklaracijos pateikimo nespėjama perdirbti ar apdirbti prekių, kurioms pritaikytas 0 proc. PVM tarifas?

Atnaujinimo data: 2012-06-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.1] prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)
Registracijos numeris   KD-3433   Data   2012.06.14

 

Jeigu PVM mokėtojas, patiekęs trečiosios valstybės apmokestinamajam asmeniui kilnojamuosius daiktus, iki to mokestinio laikotarpio, kurį minėtieji kilnojamieji daiktai buvo patiekti, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) eksporto faktą patvirtinančių įrodymų bei neturi įrodymų, kad perdirbti kilnojamieji daiktai jo paties, už šalies teritorijos ribų įsikūrusio pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu kito asmens buvo išgabenti iš Lietuvos į trečiąją valstybę (trečiąją teritoriją), tai rekomenduojame jam vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti raštišką laisvos formos pranešimą ir nurodyti, kada numatoma pateikti kilnojamųjų daiktų išgabenimo įrodymus, pagrindžiant tai atitinkamais dokumentais.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 51 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymas Nr. VA-99 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ ĮVEŽAMUS IŠ UŽSIENIO AR LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS IR JŲ APTARNAVIMO, APDIRBIMO BEI PERDIRBIMO PASLAUGAS REKOMENDACIJŲ", III d. 11 p. ( 2012-06-07 įsakymo Nr. VA-57 redakcija).