« Grįžti

Kokius dokumentus privalo turėti asmuo, patiekęs prekes, kurios prieš išgabenant jas už ES ribų yra apdirbamos ar perdirbamos?

Atnaujinimo data: 2012-06-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.1] prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)
Registracijos numeris   KD-3431

 

Lietuvos PVM mokėtojas, patiekęs trečiųjų valstybių asmenims kilnojamuosius daiktus, privalo:

1. turėti šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) eksporto faktą patvirtinančius įrodymus bei įrodymus, kad perdirbti kilnojamieji daiktai į užsienį buvo išgabenti jo paties, už šalies teritorijos ribų įsikūrusio pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu kito asmens. Jis pats nusprendžia, kaip gauti reikiamus įrodymus: ar iš kilnojamųjų daiktų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo paslaugų teikėjo, ar iš kilnojamųjų daiktų vežėjo, ar iš paties pirkėjo, trečiosios valstybės apmokestinamojo asmens;

2. turėti įrodymus, kad paslaugų teikėjas aptarnavo, apdirbo, perdirbo būtent jo patiektus trečiosios valstybės PVM mokėtojui kilnojamuosius daiktus, kad visi patiekti kilnojamieji daiktai po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo buvo eksportuoti. Šiam tikslui PVM mokėtojas turėtų gauti iš paslaugų teikėjo ar paties kilnojamųjų daiktų pirkėjo reikiamus dokumentus, pvz., išeigų normas, kalkuliacijas, kitus apskaičiavimus, kuriuose būtų pateikta informacija, kiek paslaugų teikėjas sunaudojo jam perduotų kilnojamųjų daiktų konkretiems tiems kilnojamiesiems daiktams pagaminti (perdirbti), kurie visi jo paties, už šalies teritorijos ribų įsikūrusio pirkėjo ar bet kurio iš jų užsakymu kito asmens buvo išgabenti iš Lietuvos į trečiąją valstybę (trečiąją teritoriją) (pvz., audinių tiekėjas turi turėti apskaičiavimus, kad visi audiniai, kurių tiekimui buvo taikytas 0 proc. PVM tarifas, siuvimo paslaugų gavėjo buvo sunaudoti tiems siuvimo gaminiams pasiūti, kurie po jų pasiuvimo buvo išgabenti iš Lietuvos ir pan.);

3. šiuos tiekimus deklaruoti pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 formos deklaracijos 17 laukelyje.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 56 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymas Nr. VA-99 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ ĮVEŽAMUS IŠ UŽSIENIO AR LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS IR JŲ APTARNAVIMO, APDIRBIMO BEI PERDIRBIMO PASLAUGAS REKOMENDACIJŲ", III d. 9 p.( 2012-06-07 įsakymo Nr. VA-57 redakcija).