« Grįžti

Kuriais atvejais galima taikyti 0 proc. PVM tarifą tiekiamoms prekėms, kurias už ES išgabena pirkėjas ar jo užsakymu kitas asmuo?

Atnaujinimo data: 2011-01-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.1] prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)
Registracijos numeris   KD-3378   Data   2011.01.14

 

0 proc. PVM tarifas pagal PVM įstatymo 41 str. 2 dalies nuostatas gali būti taikomas, jei:

•   tiekiamos prekės išgabenamos iš ES teritorijos, ir

•   prekes išgabena arba pats prekių pirkėjas, arba kitas asmuo prekių pirkėjo užsakymu, ir

•   prekių pirkėjas yra įsikūręs už šalies teritorijos ribų ir neturi šalies teritorijoje padalinio.

Tačiau 0 proc. PVM tarifo taikymas nėra siejamas:

1.  su tuo, kas eksporto deklaracijoje yra nurodytas kaip prekių eksportuotojas;

2.  su tuo, kas trečiojoje valstybėje yra tiekiamų prekių importuotojas;

3.  su tuo, ar prekių importuotojas ir jų gavėjas, nurodytas eksporto deklaracijoje, yra tas pats asmuo;

4.  su tuo, ar tiekiamas prekes trečiojoje valstybėje importuojantis ar gaunantis asmuo (jei gavėjas nesutampa su importuotoju) yra tas pats asmuo, kuris prekes įsigijo iš tiekėjo;

5.   su tuo, ar prekes gaunantis asmuo yra įsikūręs toje valstybėje, į kurią prekės yra gabenamos.

Atkreipiamas dėmesys, kad 0 proc. PVM tarifas prekių tiekimui yra taikomas tik išgabenant prekes iš ES teritorijos ir turint tokį išgabenimą patvirtinančius įrodymus, tačiau neatsižvelgiama į tai, kurioje ES valstybėje narėje yra pradėta taikyti eksporto procedūra.

Tais atvejais, kai šalies teritorijoje įsikūręs asmuo parduoda prekes kitam šalies teritorijoje įsikūrusiam asmeniui, o prekes išgabena ne pardavėjas ar jo užsakymu kitas asmuo, o pats pirkėjas ar jo užsakymu kitas asmuo, tokiam prekių tiekimui taikyti 0 proc. PVM tarifą dėl to, kad prekės yra eksportuojamos, nėra pagrindo.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 41 str. 2 d.