Kurios teritorijos sudaro ES teritoriją?

Atnaujinimo data: 2014-02-21
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.1] prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)
Registracijos numeris   KD-3375

ES teritoriją apmokestinimo PVM tikslais sudaro:

Airija,

Austrijos Respublika,

Belgijos Karalystė,

Bulgarijos Respublika,

Danijos Karalystė,

Estijos Respublika,

Graikijos Respublika,

Ispanijos Karalystė,

Italijos Respublika,

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė,

Čekijos Respublika,

Kipro Respublika,

Latvijos Respublika,

Lenkijos Respublika,

Lietuvos Respublika,

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystė,

Maltos Respublika,

Nyderlandų Karalystė,

Portugalijos Respublika,

Rumunijos Respublika,

Prancūzijos Respublika,

Slovakijos Respublika,

Slovėnijos Respublika,

Suomijos Respublika,

Švedijos Karalystė,

Vengrijos Respublika,

Vokietijos Federacinė Respublika.

- Meno saloje sudaryti ar skirti sandoriai laikomi sudarytais ar skirtais sandoriais Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, t. y., Meno sala šio įstatymo tikslais laikoma Jungtinės Karalystės teritorija.

- Monako Kunigaikštystėje sudaryti ar skirti sandoriai laikomi sudarytais ar skirtais sandoriais Prancūzijos Respublikoje, t. y., Monako Kunigaikštystės teritorija šio įstatymo tikslais laikoma Prancūzijos teritorija.

Valstybių narių teritorijos, kurios nelaikomas ES teritorija, PVM apmokestinimo prasme:

Helgolando sala (Vokietijos Federacinė Respublika);

Biuzingeno teritorija (Vokietijos Federacinė Respublika);

Seuta (Ispanijos Karalystė);

Melilija (Ispanijos Karalystė);

Kanarų salos (Ispanijos Karalystė);

Livinjas (Italijos Respublika);

Kampjonė (Italijos Respublika);

Lugano ežero Italijos teritoriniai vandenys (Italijos Respublika);

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OJ C 326, 26.10. 2012) 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje nurodytos Prancūzijos teritorijos;

Atono kalnas (Graikijos Respublika);

Alandų salos (Suomijos Respublika);

Normandijos salos (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė).
 

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 2 str. 10 ir 39 dalys
LRS  LR finansų ministro 2004-03-02 įsakymas Nr. 1K-069 „DĖL TERITORIJŲ, KURIOS LAIKOMOS TREČIOSIOMIS TERITORIJOMIS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO"