Kokie dokumentai įrodo, kad prekės buvo išgabentos į kitą valstybę narę?

Atnaujinimo data: 2014-12-15
Registracijos numeris   KD-3458   Data   2009.12.15   Dokumentai, kurie įrodo prekių...

Ar visais atvejais prekių pervežimas į kitą valstybę narę laikomas prekių tiekimu?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Registracijos numeris   KD-3455   Data   2009.12.15   Ne visais atvejais prekių pervežimas į...