« Grįžti

Ar visais atvejais prekių pervežimas į kitą valstybę narę laikomas prekių tiekimu?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.10] prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)
Registracijos numeris   KD-3455   Data   2009.12.15

 

Ne visais atvejais prekių pervežimas į kitą ES valstybę laikomas tiekimu.

Prekių pervežimas į kitą valstybę narę nelaikomas tiekimu:

1) prekių pervežimas į kitą valstybę narę vykdant nuotolinę prekybą. (Nuotoline prekyba yra vadinama prekyba, kai vienos valstybės narės PVM mokėtojas parduoda prekes kitos valstybės narės asmenims, kurie nėra ir neturi būti registruoti PVM mokėtojais, o tiekiamos prekės tiekėjo ar jo užsakymu atgabenamos į pirkėjo valstybę narę);

2) kai prekės tiekėjo arba jo užsakymu kito asmens turi būti instaliuotos arba surinktos kitoje valstybėje narėje, tokių prekių tiekimo vieta yra laikoma ta valstybė narė, kurioje prekės surenkamos arba instaliuojamos;

3) kai prekės yra tiekiamos ES teritorijoje keleivius vežančiuose laivuose, orlaiviuose ir (arba) traukiniuose, prekių tiekimo vieta laikoma ta valstybė narė, kurioje yra keleivių vežimo maršruto ar jo dalies pradžia;

4) kai tiekiamos prekės yra pervežamos į kitą valstybę narę tam, kad būtų išgabentos iš ES teritorijos;

5) kai prekės į kitą valstybę narę yra pervežamos aptarnauti (remontui, priežiūrai, derinimui ir kt.), apdirbti ir (arba) perdirbti, o po tokio perdirbimo, aptarnavimo ar apdirbimo jos grąžinamos į Lietuvą tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė;

6) kai prekes į kitą valstybę narę perveža tomis prekėmis disponuojantis Lietuvos apmokestinamasis asmuo, kuris tas prekes naudoja teikti paslaugoms ir jos toje valstybėje yra laikomos tol, kol reikalingos paslaugoms teikti, o vėliau grąžinamos į Lietuvą;

7) kai prekės į kitą valstybę narę pervežamos ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui, ir prekės į kitą valstybę narę nėra pervežamos paslaugoms teikti;

8) gamtinių dujų ir elektros energijos perdavimas gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo sistemomis į kitą valstybę narę.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 49 str. 4 d.; 5-1 str. 2 d.