« Grįžti

Ką daryti, jeigu PVM mokėtojas iki PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna prekių (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos įrodymų?

Atnaujinimo data: 2014-12-13
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.10] prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)
Registracijos numeris   KD-3489   Data   2012.06.14

 

Jeigu PVM mokėtojas, patiekęs kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui kilnojamuosius daiktus iki to mokestinio laikotarpio, kurį minėti kilnojamieji daiktai buvo patiekti, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar perdirbimo) išgabenimo iš Lietuvos į kitą valstybę narę įrodymų, tai rekomenduojame jam vietos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti raštišką laisvos formos pranešimą ir nurodyti, kada numatoma pateikti kilnojamųjų daiktų išgabenimo įrodymus, pagrindžiant tai atitinkamais dokumentais.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 56 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-05-20 įsakymas Nr. VA-99 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO UŽ ĮVEŽAMUS IŠ UŽSIENIO AR LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS IR JŲ APTARNAVIMO, APDIRBIMO BEI PERDIRBIMO PASLAUGAS REKOMENDACIJŲ", II d. 6 p. ( 2012-06-07 įsakymo Nr. VA-57 redakcija).