« Grįžti

Kokie dokumentai įrodo, kad prekės buvo išgabentos į kitą valstybę narę?

Atnaujinimo data: 2014-12-15
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.10] prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)
Registracijos numeris   KD-3458   Data   2009.12.15

 

Dokumentai, kurie įrodo prekių išgabenimą į kitą valstybę narę yra: prekių gabenimo dokumentai,  užsakymai ar/ir kita korespondencija, vidinė įmonės korespondencija,  PVM sąskaitos faktūros, prekių pakavimo dokumentai,  draudimo dokumentai,  prekių pirkimo – pardavimo sutartys, pirkėjo apmokėjimo dokumentai,  pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos,  kiti papildomi dokumentai.

 

Situacija

Prekių išgabenimo faktą patvirtinantys dokumentai

Prekes veža tiekėjas savo transportu

 

- PVM sąskaitos faktūros egzempliorius, kuriame būtų nurodyti važtaraščio rekvizitai su atitinkama gavėjo žyma, su parašu, kad prekės gautos,

- gabenimo važtaraštis, atitinkantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse gabenimo važtaraščiams nustatytus reikalavimus,

- kiti dokumentai, įrodantys prekių išgabenimo faktą.

 

Prekes veža prekių pirkėjas savo transportu

 

- pirkėjo atsiųstas patvirtinimas, kad konkrečios prekės buvo išsivežtos iš Lietuvos, nurodant išsivežtų prekių pavadinimą, kiekį, atsivežimo į kitą ES valstybę datą, transporto priemonės markę, valstybinį numerį ar pan.

 

Prekes veža pasamdytas vežėjas

 

- prekių gabenimo važtaraštis ar jo kopija, patvirtintas prekių gavėjo ar prekių gavėjo transporto kompanijos, perimančios prekes, spaudais ir parašais,

- PVM sąskaita faktūra,

- pirkimo–pardavimo sutartys ir pan.,

- tais atvejais, kai prekių gavėjo transporto kompanija perima prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje, rekomenduojama turėti pirkėjo patvirtinimą su parašu, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos ir nugabentos į konkrečią ES valstybės vietą konkrečiam pirkėjui ar jo nurodytam gavėjui.

 

Asmens registracija PVM mokėtoju kitoje valstybėje

 

- pirkėjo atsiųsta jo PVM registracijos pažymėjimo kopija,

- pirkėjo atsiųsta tos ES valstybės narės, kurioje įsikūręs pirkėjas, mokesčių administratoriaus išduota pažyma, patvirtinanti registravimo PVM mokėtoju faktą,

- pirkėjo laiškas, kuriame jis nurodo savo identifikacinius duomenis,

- ES valstybių narių PVM mokėtojų identifikacinių duomenų patikrinimo pažyma.

 

 

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 56 str. 1 d.