« Grįžti

Kuriuos dokumentus turi turėti asmuo, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą prekėms, kurioms įforminta atitinkama muitinės procedūra?

Atnaujinimo data: 2014-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.13] muitinės prižiūrimoms prekėms ir prekėms PVM lengvatų...
Registracijos numeris   KD-3997   Data   2009.12.09

 

PVM mokėtojas 0 proc. PVM tarifą prisitaikęs šiais prekių tiekimo atvejais:

1. kai tiekiamos prekės pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikinojo prekių saugojimo vietose;

2. kai tiekiamos prekės įvežamos į laisvąją zoną arba padedamos į laisvąjį sandėlį;

3. kai tiekiamoms prekėms įforminama muitinio sandėliavimo, muitinės prižiūrimo perdirbimo ar laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais muitinės procedūra;

4. kai prekėms jau yra įforminta kuri nors 1-3 punktuose nurodyta muitinės procedūra (išskyrus muitinio sandėliavimo procedūrą), ir patiekus šias prekes, joms įforminta procedūra liks galioti;

5. kai prekėms yra įforminta laikinojo įvežimo visiškai atleidžiant nuo importo muitų, išorinio tranzito muitinės procedūra ar vidinio tranzito procedūra, ir patiekus šias prekes, joms įforminta procedūra liks galioti

privalo turėti 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas nurodytus dokumentus, patvirtinančius prekių laikinąjį saugojimą, arba atitinkamos muitinės procedūros įforminimą.

Šiuose dokumentuose turi būti žymos, leidžiančios identifikuoti prekėms taikomą muitinės procedūrą arba prekių laikinąjį saugojimą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 56 str. 2 d.