« Grįžti

Prekių, kurios yra skirtos PVM lengvatų sandėliui, apmokestinimas PVM

Atnaujinimo data: 2014-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.13] muitinės prižiūrimoms prekėms ir prekėms PVM lengvatų...
Registracijos numeris   KD-4671   Data   2009.12.09

 

Tuo atveju, jeigu tiekiamos prekės yra skirtos PVM lengvatų sandėliui, prekių tiekėjas tokiam prekių tiekimui gali taikyti 0 proc. PVM tarifą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prekių tiekėjas turi turėti PVM įstatymo dokumentus, kurie įrodo, kad prekės yra skirtos PVM lengvatų sandėliui.

Ne iš Europos Sąjungos įvežamų prekių į PVM lengvatų sandėlius apmokestinimas PVM.

Kai asmuo iš trečiosios valstybės ar trečiosios teritorijos į Lietuvą atsigabena ir padeda į PVM lengvatų sandėlį ne ES prekes, pagal PVM įstatymo 53 str. 2 d. už tas prekes importo PVM neturi būti apskaičiuojamas.

PVM lengvatų sandėlis yra patalpa ar teritorija, kurioje atidėjus PVM mokėjimą laikomos prekės, skirtos parduoti specialioje tarptautiniame jūrų ar oro uoste esančioje prekybos vietoje, kurioje šios prekės bus tiekiamos keleiviams, oro ar jūrų transportu išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes (jei toks prekių tiekimas pagal bendras PVM įstatymo nuostatas būtų apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą).

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad PVM lengvatų sandėlio režimas gali būti taikomas tik prekėms, kurios parduodamos keleiviams, kurių artimiausia išlipimo iš orlaivio ar laivo vieta po įlipimo Lietuvoje yra už ES ribų. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai keleivis iš Lietuvos išvyksta į trečiąją valstybę, tačiau jo reisas yra „su persėdimu" valstybėje narėje, tokiu atveju Lietuvoje jam negalima parduoti prekių taikant PVM lengvatų sandėlio režimą.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 53 str. 2 d.