« Grįžti

Ar reikia laivų, atitinkančių jų tiekimo kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams nustatytus kriterijus, duomenis rodyti ketvirtinėje prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitoje?

Atnaujinimo data: 2010-01-14
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.2] laivams (43 str.)
Registracijos numeris   KD-3518   Data   2010.01.14

 

Ne. Tokių laivų tiekimas kitos Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokėtojui, kaip ir tokių laivų tiekimas bet kuriam kitam asmeniui už mokestinį laikotarpį nuo 2010-01-01 nurodomas PVM deklaracijos 19 laukelyje.

Svarbu įsidėmėti, kad jei tiekiami laivai, neatitinkantys nustatytų kriterijų, tai tokių laivų tiekimo atveju yra taikomos ne PVM įstatymo 43 straipsnio nuostatos, o standartinės apmokestinimo PVM taisyklės (pvz., jei laivas yra tiekiamas kitos ES valstybės narės PVM mokėtojui, jis yra išgabenamas iš Lietuvos, tiekėjas turi išgabenimą patvirtinančius įrodymus, tai tokio laivo tiekimas yra apmokestinamas pagal 0 proc. PVM tarifą, rodomas PVM deklaracijos 18 laukelyje ir prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitoje).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 43 str.