« Grįžti

Kas laikoma laivo priežiūros, agentavimo paslaugomis?

Atnaujinimo data: 2009-06-26
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.2] laivams (43 str.)
Registracijos numeris   KD-3529   Data   2009.06.26

 

Prie laivo priežiūros paslaugų galima priskirti laivo valymo, tvarkymo, dezinfekavimo ir visus skalbimo darbus, išskyrus tuos, kai tenkinami laivo įgulos ar keleivių privatūs poreikiai, pvz., kai skalbiami jų asmeniniai drabužiai.

Prie laivų įprastinės ir būtinos įrangos priežiūros paslaugų galima priskirti laivų įprastinės ir būtinos įrangos patikrą, atnaujinimą, valymą, pvz., įprastinės ir būtinos įrangos priežiūros paslaugomis būtų galima laikyti variklio alyvų keitimo darbus ir pan.

Laivų agentavimo paslaugos – tai su laivyba susijusių laivo agento paslaugų teikimas pagal sutartį su laivo savininku, įskaitant atstovavimą laivo savininkui uosto ir valstybės institucijose, teisėtvarkos ir teisėsaugos organuose, tarpininkavimą parduodant ir perkant laivus, sudarant laivų čarterio (frachtavimo) sutartis, atliekant tokių sudarytų sutarčių sąlygų laikymosi kontrolę, mokesčių pagal sudarytas atitinkamas sutartis rinkimą, atsiskaitymą su uosto subjektais, muitinės ir krovinio dokumentų tvarkymą, laivo įplaukimo ir išplaukimo, pakrovimo, iškrovimo, remonto, techninio ir materialinio tiekimo organizavimo paslaugas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 43 str.