« Grįžti

Kas priskiriama paslaugoms, kurios reikalingos laivams, jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti?

Atnaujinimo data: 2009-06-26
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.2] laivams (43 str.)
Registracijos numeris   KD-6405   Data   2009.06.26

 

Paslaugos, reikalingos laivams, jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, yra:

- Klaipėdos valstybinio jūrų uosto paslaugos, už kurias imamos uosto rinkliavos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo".

- kitos paslaugos, už kurias neįmamos uosto rinkliavos, jeigu jos yra skirtos laivams ar jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti bei tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, pvz., laivo saugojimo, priešgaisrinės apsaugos, įgulos tiekimo ir panašios paslaugos.

Pavyzdžiai:

Paslaugos, kurios nėra laikomos laivui tiesiogiai aptarnauti reikalingomis paslaugomis

laivo įgulos narių atvežimo į jūrų uostą ir išvežimo iš jo paslaugos

vykstančių į laivą įgulos narių apgyvendinimo viešbutyje paslaugos

laivo įgulos asmeninių drabužių valymo ir/ar skalbimo paslaugos

laivo įgulos narių gydymo, nuvežimo pas gydytoją ir parvežimo atgal paslaugos

remonto ar techninės priežiūros darbus laive atliekantiems asmenims (kurie nėra laivo įgulos nariai ar laivo valdytojo darbuotojai) teisės įvažiuoti į uosto teritorijoje esantį laivą suteikimas

laivo ir jo įgulos dokumentus iš šalies teritorijoje esančio laivo už šalies teritorijos ribų pervežančių transporto kurjerių paslaugos

elektros energijos tiekimas į laivus

 

Paslaugos, kurios laikomos laivui tiesiogiai aptarnauti reikalingomis paslaugomis

laivo korpuso metalo matavimo darbai, jei tokie darbai yra būtini siekiant pradėti laivą eksploatuoti

laivo vandens ir nuotekų cheminės analizės atlikimas

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 43 str.
LRS  LRV 2008-03-05 nutarimas Nr. 245 "DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ RŪŠIŲ, JŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ IR TAIKYMO PRINCIPŲ PATVIRTINIMO"