Kuriais laivų ir orlaivių nuomos paslaugų teikimo atvejais taikomas 0 proc. PVM tarifas?

Atnaujinimo data: 2011-09-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.2] laivams (43 str.)
Registracijos numeris   KD-3357   Data   2011.09.06

 

PVM įstatymo 43 str. 1 dalyje nustatyta, kad taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama nuoma:

1) jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams tarptautiniais maršrutais vežti ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti,

2) jūrų žvejybos laivų,

3) laivų, skirtų paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje.

PVM įstatymo 43 str. 2 dalyje nustatyta, kad taikant 0 proc. PVM tarifą taip pat apmokestinama orlaivių nuoma, jeigu orlaiviai nuomojami apmokestinamiesiems asmenims, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantiems iš keleivių ir (arba) krovinių vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, privalo turėti dokumentus, įrodančius, kad įvyko atitinkamas paslaugų teikimo sandoris.

Papildomi reikalavimai išrašomoms transporto nuomos paslaugų PVM sąskaitoms faktūroms:

PVM įstatymo 80 str. 1 d. 13 punkte nustatyta, kad paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, arba paslaugų, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas), PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma atitinkama PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostata:

PVM įstatymo 13 str. 2 dalis (paslaugos, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas)) Direktyvos 2006/112/EB 44 straipsnis;

PVM įstatymo 43 str. 1 dalis (laivų nuoma, apmokestinama 0 proc. PVM tarifu) atitinka , Direktyvos 2006/112/EB 148 (c)straipsnį;

PVM įstatymo 43 str. 2 dalis (lėktuvų nuoma, apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą) atitinka Direktyvos 2006/112/EB 148 (f)straipsnį.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 43 str. 1 ir 2 dalys