« Grįžti

Kuriems laivams taikomos specialiosios nuostatos dėl apmokestinimo PVM?

Atnaujinimo data: 2012-01-04
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.2] laivams (43 str.)
Registracijos numeris   KD-3494   Data   2012.01.04

 

Laivai, kuriems gali būti taikomos specialiosios apmokestinimo PVM taisyklės, yra nurodyti PVM įstatymo 43 str. 1 dalyje. Pagal šio straipsnio nuostatas prie tokių laivų priskiriami:

1) atvirojoje jūroje plaukiojantys laivai, skirti keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti;

2) jūrų žvejybos laivai;

3) laivai, skirti paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje.

PVM įstatymo prasme jūrų laivu yra laikomas laivas, kuris yra skirtas ir naudojamas laivybai atviroje jūroje. Atviroji jūra - reiškia visas jūros dalis, kurios nėra priskirtos atitinkamų valstybių teritorijoms.

Jūrų laivu yra laikomas laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius dokumentus.

Sprendžiant klausimą, ar tai yra atvirojoje jūroje naudojamas laivas, pagal atitinkamus dokumentus reikėtų nustatyti, kur laivas iš esmės daugiausiai naudojamas - laivybai atvirojoje jūroje ar vidaus vandenyse. Jei laivas dažniausiai yra naudojamas laivybai atvirojoje jūroje, tai galima teigti, jog tai yra laivybos atvirojoje jūroje laivas.

Keleivių ir (arba) krovinių vežimu tarptautiniais maršrutais laikomas keleivių ir (arba) krovinių vežimas iš vienos valstybės jūrų (upių) uostų į kitos valstybės (įskaitant kitas valstybes nares) jūrų (upių) uostus.

Įrodymai, kad jūrų laivas yra skirtas keleiviams (kroviniams) vežti tarptautiniais maršrutais, galėtų būti verstis keleivių ir/ar krovinių vežimu laivais tarptautiniais maršrutais (kuriame nurodytas tas konkretus laivas) licencijos ar tų licencijų kopijos, sutartys, iš kurių būtų galima spręsti, kokiu maršrutu tas jūrų laivas plaukia, laivo žurnalas, kiti panašūs dokumentai, iš kurių galima spręsti apie laivo ūkinės operacijos turinį.

Kitoms paslaugoms teikti jūrų laivai, tai tokie laivai, kurie yra naudojami kitokioje komercinėje, pramoninėje veikloje nei keleivių, krovinių vežimas ar žvejyba, pvz., moksliniai tiriamieji laivai.

Šiuo atveju neatsižvelgiama į tai, ar tas laivas plaukioja tarptautiniais maršrutais, ar ne. Svarbu tik tai, kad toks laivas plauktų atvirojoje jūroje.

Jūrų žvejybos laivas – tai bet kuris laivas, naudojamas verslinei žvejybai, plaukiojantis atvirojoje jūroje arba naudojamas žvejybai pakrantėse.

Paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje skirti laivai – tai tokie laivai, kurie yra skirti ir faktiškai naudojami paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje, aprūpinti specialia gelbėjimo ir paieškos darbams skirta įranga.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 43 str. 1 d.