« Grįžti

Kokie dokumentai įrodo, kad orlaivis skrydžiams tarptautiniais maršrutais nėra naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti?

Atnaujinimo data: 2009-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.3] orlaiviams (43 str.)
Registracijos numeris   KD-3583   Data   2009.05.04

 

Orlaivio naudojimu asmeniniams poreikiams turėtų būti laikomi tokie skrydžiai, kai atitinkamu maršrutu skrendama asmeniniais tikslais ne už atlygį. Tačiau prie orlaivio naudojimo asmeniniams poreikiams tenkinti nepriskiriami tokie skrydžiai, kai skrendama paimti keleivių ir/ar krovinių, kurie bus gabenami už atlygį, kai skrendama į verslo susitikimą (t. y., kai skrendama ne už atlygį, tačiau verslo tikslais) ir panašiais atvejais.

Dokumentas, įrodantis, kad orlaivis nėra naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, yra Civilinės aviacijos administracijos leidimas vykdyti skrydžius.

Tais atvejais, kai leidimas vykdyti skrydžius nereikalingas, turi būti pateikti kiti įrodymai, sudarantys galimybę nustatyti, kad orlaivis nėra naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, o skrydžiai yra komerciniai, tie įrodymai gali būti: oro vežėjo pažymėjimo, orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo, orlaivio registracijos pažymėjimo kopijos, taip pat pranešimo Civilinės aviacijos administracijai (kuris teikiamas, kai nereguliarus komercinis skrydis yra vykdomas Europos Sąjungos oro vežėjo pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl ES oro vežėjų galimybės naudotis ES vidaus oro eismo maršrutais) kopija, sutartys ir/ar kiti dokumentai.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 43 str.