Kurie teisės aktai nustato atsargų į laivus ir orlaivius tiekimo tvarką?

Atnaujinimo data: 2010-12-02
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.4] laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)
Registracijos numeris   KD-3638   Data   2010.12.02

 

Atsargų į laivus ir orlaivius tiekimo tvarką nustato Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792.

Atsargų tiekimo laivams tvarką, kai tiekiant šias atsargas turi būti įforminami muitinės sankcionuoti veiksmai, nustato Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-852 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 44 str.
LRS  LRV 2002-05-30 nutarimas Nr. 792 „DĖL ATSARGŲ LAIVAMS IR ORLAIVIAMS BEI DEGALŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ORLAIVIŲ GAMYBAI, REMONTUI, BANDYMAMS, EKSPLOATAVIMUI IR APTARNAVIMUI, TIEKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-12-29 įsakymas Nr. 1B-852 "DĖL ATSARGŲ LAIVAMS IR ORLAIVIAMS TIEKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"