« Grįžti

Kuriuo PVM tarifu apmokestinamas atsargų tiekimas į laivus (karo laivus) ir orlaivius?

Atnaujinimo data: 2009-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.4] laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)
Registracijos numeris   KD-3640   Data   2009.05.04

 

Atsargų tiekimas į laivus apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą. 0 proc. PVM tarifą galima taikyti tik tokiu atveju, kai atsargos yra parduodamos tiesiogiai laivo savininkui.

Atsargų tiekimas į orlaivius apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą tuo atveju, jeigu tos atsargos tiekiamos apmokestinamajam asmeniui, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunančiam iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais. 0 proc. PVM tarifą galima taikyti tik tokiu atveju, kai atsargos yra parduodamos tiesiogiai orlaivio savininkui. Jeigu atsargos į orlaivius tiekiamos kitiems asmenims, tokiu atveju nuo 2009 m. sausio 1 d. apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Apmokestinant tiekiamas atsargas orlaivių, vykdančių paieškos ir gelbėjimo darbus, savininkams, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantys iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais, taikomas toms prekėms ir paslaugoms nustatytas PVM tarifas.

Karo laivas yra atitinkamos valstybės karinėms pajėgoms priklausantis ir tos valstybės išoriniais ženklais pažymėtas laivas, kuriam vadovauja tos valstybės vyriausybės paskirtas karininkas (jo pavardė turi būti įrašyta atitinkamame karininkų sąraše arba kitokiame dokumente) ir kurį eksploatuoja įgula, laikydamasi reguliariųjų karinių pajėgų drausmės.

Jeigu karo laivai išplaukia iš šalies teritorijos ir plaukia už šalies teritorijos ribų, apmokestinant atsargų tiekimą į tokius laivus taikomas 0 proc. PVM tarifas.

Atsargų tiekimas į nustatytų kriterijų neatitinkančių valstybės (savivaldybės) reikmėms naudojamus laivus apmokestinamas taikant standartinį PVM tarifą.

Apmokestinant Lietuvos karo laivams teikiamas priežiūros, remonto ir/ar pertvarkymo (modernizavimo), įprastinės ir būtinos įrangos montavimo, įprastinės ir būtinos įrangos remonto, įprastinės ir būtinos įrangos priežiūros, atsarginių dalių, įmontuojamų į laivus, nuomos bei kitas paslaugas, reikalingas laivams (jų kroviniams) tiesiogiai aptarnauti, taikomas toms prekėms ir paslaugoms nustatytas PVM tarifas.

 

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 44 str.