« Grįžti

Kuriuo PVM tarifu apmokestinamos NATO šalių kariniams orlaiviams teikiamos paslaugos, prekės ir atsargos?

Atnaujinimo data: 2009-05-04
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.4] laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)
Registracijos numeris   KD-3648   Data   2009.05.04

 

Apmokestinant NATO kariuomenės vienetui (išskyrus Lietuvos kariuomenę) teikiamas paslaugas ir tiekiamas atsargas galima taikyti 0 procentų PVM tarifą, jei paslaugų teikėjas ir atsargų tiekėjas turi Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintus dokumentus, nurodančius prekių ir/ar paslaugų tikslinį gavėją.

0 proc. PVM tarifą galima taikyti NATO kariuomenės vienetui (išskyrus Lietuvos kariuomenę), jeigu prekės tiekiamos, paslaugos teikiamos NATO šalių kariniams orlaiviams, kurių paskirties vieta nėra Lietuva, o paslaugų teikėjas, prekių tiekėjas turi kompetentingos kitos ES valstybės narės institucijos įgaliotų asmenų patvirtintą sertifikatą, kuriame yra nurodytos tiekiamos prekės, teikiamos paslaugos.

0 proc. PVM tarifą galima taikyti, jeigu prekės (paslaugos) tiekiamos (teikiamos) NATO šalių kariniams orlaiviams, kurių paskirties vieta nėra Lietuva, o prekių (paslaugų) tiekėjas (teikėjas) turi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus.

NATO šalių karinių pajėgų (išskyrus Lietuvos karines pajėgas) įsigyjamos orlaivių atsargos (kuras, alyvos, tepalai) gali būti apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, jei tiekėjai turi dokumentus, įrodančius, kad tie produktai yra patiekti į kitų NATO valstybių (ne Lietuvos Respublikos) karinius orlaivius.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 44 str.