« Grįžti

Kurioms pašto vežimo ir papildomoms paslaugoms taikomas 0 proc. PVM tarifas?

Atnaujinimo data: 2011-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.5] vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)
Registracijos numeris   KD-3775   Data   2011.12.09

 

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos šios pašto vežimo bei susijusios papildomos paslaugos :

- pašto (pašto siuntos) atsiuntimas į Europos Sąjungos teritoriją, t. y. importuojamas Europos Sąjungos teritorijoje, o vežimo ar susijusių papildomų paslaugų vertė įtraukta į šio importuojamo pašto apmokestinamąją vertę;

- pašto (pašto siuntos) išsiuntimas iš Europos Sąjungos teritorijos, t. y. eksportuojamas iš Europos Sąjungos teritorijos, o vežimo ar susijusios papildomos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su šio pašto eksportu iš ES teritorijos;

- pašto (pašto siuntos) vežimas tranzitu per Europos Sąjungos teritoriją, o vežimo bei susijusios papildomos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su šio pašto vežimu;

- ankščiau minėtais maršrutais vežamo pašto pakrovimo, iškrovimo, pakavimo, dokumentų, susijusių su gabenimu, tvarkymas ir pan.

Pagal pašto įstatymo nuostatas (2 str.) pašto siunta – adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią turi pristatyti pašto ar pasiuntinių paslaugų teikėjai. Tai pašto korespondencijos, reklaminė pašto siunta, taip pat pašto siunta, kurioje siunčiami spaudiniai ir pašto siuntiniai.

Pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjas – pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.

Pašto paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas.

Pasiuntinių paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pasirašytinas įteikimas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas paslaugas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 45 str. 4 d.