« Grįžti

Kurioms vežimo paslaugoms ir su jomis susijusiems sandoriams gali būti taikomas 0 proc. PVM tarifas?

Atnaujinimo data: 2011-12-09
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.5] vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)
Registracijos numeris   KD-3771   Data   2011.12.09

 

0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas:

- vežimo bei papildomoms vežimo paslaugoms, kai šios paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš Europos Sąjungos teritorijos;

- kai įvežtos į Europos sąjungos teritoriją ne ES prekės ne išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, o pateikiamos laikinajam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, įvežamos į laisvąją zoną ar padedamos į laisvąjį sandėlį, joms įforminama muitinio sandėliavimo, muitinės prižiūrimo perdirbimo, laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais, laikinojo įvežimo visiškai neapmokestinant importo muitais ar išorinio tranzito muitinės procedūra;

- kai įvežtoms prekėms taikomas toks režimas, kuris, jeigu šios prekės būtų ne ES prekės, leistų jas pateikti laikinajam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, įvežti į laisvąją zoną ar padėti į laisvąjį sandėlį, joms įforminti muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais, laikinojo įvežimo visiškai neapmokestinant importo muitais procedūrą, arba joms įforminama vidinio tranzito procedūra;

- su į Europos Sąjungos teritoriją įvežtomis prekėmis, gabenamomis į PVM lengvatų sandėlį;

- vežimo ir papildomoms vežimo paslaugoms, kai šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu Europos Sąjungos teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 15 dalies nuostatas ar joms tolygias valstybės narės, kurioje prekės bus importuojamos, nuostatas privalo būti įtrauktos į apmokestinamąją importuojamų prekių vertę;

- pašto įvežimui į Europos Sąjungos teritoriją, išvežimui iš jos arba vežimui tranzitu ir susijusioms papildomoms paslaugoms;

- TIR ir ATA knygelių išdavimui;

TIR knygelė – tai dokumentas, patvirtinantis krovinio pervežimą, pagal 1975 metų lapkričio 14 dienos Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis.

ATA knygelė – tai nustatytas tarptautinis tam tikrų prekių (išskyrus transporto priemones) laikinojo įvežimo dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją ir liudijantis, kad su juo gabenamoms prekėms taikoma tarptautinė garantija, jog pažeidus nustatytą ATA operacijos atlikimo tvarką bus sumokėti už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai.

- keleivių vežimui tarptautiniais maršrutais, taip pat šių keleivių bagažo vežimui, nepaisant transporto priemonių rūšies. Taikant šią nuostatą, tarptautiniu maršrutu laikomas vežimas, kuris prasideda šalies teritorijoje ir baigiasi už jos ribų, vežimas, kuris prasideda už šalies teritorijos ribų ir baigiasi šalies teritorijoje, taip pat vežimas, kuris prasideda ir baigiasi už šalies teritorijos ribų.

- prekių vežimui į Azorų ir Madeiros salas ir iš šių salų, taip pat vežimui tarp Azorų ir Madeiros salų.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 45 str.