« Grįžti

Kaip taikoma importuotų į Lietuvos Respubliką prekių (paslaugų) importo PVM lengvata diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams?

Atnaujinimo data: 2014-11-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.7] prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt....
Registracijos numeris   KD-3812   Data   2012.01.04

 

Jeigu atstovybės į Lietuvos Respubliką importuoja prekes, tokios prekės importo PVM gali būti neapmokestinamos.

Nuo 2012-01-01 (pagal 2011-12-20 įstatymo Nr. XI-1817 redakciją) importo PVM neapmokestinamos bei taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos įvežamos prekės, skirtos Europos Sąjungos įsteigtų Lietuvos Respublikoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, darbuotojų (išskyrus aptarnaujantį personalą ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo Europos Sąjungos įsteigtoje Lietuvos Respublikoje įstaigoje pradžios nebuvo Lietuvos Respublika. Šios lengvatos taikomos prekėms, kurias darbuotojai importuoja (įsigyja) ne vėliau kaip vieni metai nuo jų įsidarbinimo pirmą kartą Europos Sąjungos įsteigtoje Lietuvos Respublikoje įstaigoje pradžios. Šios lengvatos taikymo apribojimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 47 str.