« Grįžti

Kaip taikyti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM lengvatą Lietuvoje įkurto Europos lyčių lygybės instituto (su buveine Vilniuje) darbuotojams?

Atnaujinimo data: 2014-11-07
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.7] prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt....
Registracijos numeris   KD-8320   Data   2014-11-06

 

Lietuvoje įkurto Europos lyčių lygybės instituto su buveine Vilniuje darbuotojai už savo asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui įsigytas prekes pardavėjams sumoka standartinį (arba lengvatinį, jei toks nustatytas) PVM tarifą. Pardavėjams sumokėtas PVM vėliau darbuotojui yra grąžinamas.

Tačiau, kad darbuotojai galėtų susigrąžinti pardavėjui sumokėtą PVM, jie turi atitikti tokius kriterijus:

- neturi būti Lietuvos piliečiais,

- praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo institute pradžios neturi būti Lietuvos Respublikoje.

Be kita ko, taikant minėtą PVM lengvatą, prekės turi būti įsigytos ne vėliau kaip per vienerius metus nuo darbuotojų įsidarbinimo pirmą kartą institute pradžios.

Atkreipiamas dėmesys, kad instituto darbuotojai tinkamai užpildytą paraišką ir priedą su papildomu lapu Vilniaus AVMI gali teikti tik per institutą.

Pažymėtina, kad minėta PVM lengvata taikoma tik darbuotojų Lietuvoje įsigyjamoms prekėms. Jeigu prekes Lietuvoje įsigyja įstaigos aptarnaujantis personalas ir ES valstybių narių deleguoti ekspertai, aukščiau paminėta lengvata jiems netaikoma.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 47 str.