« Grįžti

Kaip taikyti pirkimo PVM lengvatas, kai prekės (paslaugos) įsigyjamos kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje?

Atnaujinimo data: 2016-12-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.7] prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt....
Registracijos numeris   KD-3828

 

Atstovybės ir (arba) jų nariai/šeimų nariai bei ES įstaigų darbuotojai, norintys, kad Lietuvos Respublikoje taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos būtų pritaikytos ir kitoje valstybėje narėje jų įsigyjamoms analogiškoms prekėms ir (arba) paslaugoms, su prašymu patvirtinti atleidimo nuo PVM ir (arba) akcizų sertifikatą, suteikiantį teisę kitoje valstybėje narėje įsigyti prekes ir (arba) paslaugas be PVM ir (arba) akcizų, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, o Lietuvos Respublikoje įsikūrusios Europos Sąjungos institucijos – į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją. Šio sertifikato forma bei formos užpildymo paaiškinimai patvirtinti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (II priede).

Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 47 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-05 įsakymas Nr. VA-126 " DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMSĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS", 10 p.