« Grįžti

Kokia diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, taip pat šių atstovybių ir įstaigų narių ir jų šeimų narių kreipimosi dėl sumokėto pirkimo PVM grąžinimo procedūra?

Atnaujinimo data: 2014-11-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.7] prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt....
Registracijos numeris   KD-3826   Data   2012.06.06

Atstovybės, norėdamos susigrąžinti sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos turi pateikti Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau –Vilniaus AVMI) paraišką (kartu su lydimąja nota) grąžinti sumokėtą PVM.

Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 forma  bei jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršinnko 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. VA-126.

Sumokėtas pirkimo PVM grąžinamas tik tuo atveju, jeigu paraiška grąžinti PVM pateikta iki  kitų kalendorinių metų pabaigos, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais įformintas prekių ir paslaugų įsigijimas (pvz., jeigu prekės ir / arba paslaugos įsigytos 2013-05-14, tai paraiška grąžinti sumokėtą šių prekių ir / arba paslaugų pirkimo PVM Vilniaus AVMI vėliausiai gali būti pateikta iki 2014-12-31).

Atstovybė Vilniaus AVMI taip pat turi pateikti (kartu su paraiška) ir prekių (paslaugų) įsigijimą ir sumokėjimą už jas patvirtinančių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, kasos aparato kvitų ir kt.) originalus (ir jų kopijas, jeigu atstovybė nori susigrąžinti originalus). Tuomet Vilniaus AVMI, pažymėjusi originalus savo spaudu, grąžina juos atstovybėms.

Pažymėtina, kad Vilniaus AVMI išvardytų dokumentų originalus atstovybėms grąžina tik tuo atveju, jeigu su minėtų dokumentų originalais buvo pateiktos ir kopijos.

Atstovybėms sumokėtas pirkimo PVM grąžinamas arba atsisakoma jį grąžinti (jeigu įsigytų prekių (paslaugų) kiekis akivaizdžiai viršija vartojimo reikmes arba yra pagrindo manyti, kad prekės (paslaugos) skirtos ne atstovybėms).

Teisės aktai
LRS  LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS, EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS, EUROPOS CENTRINIAM BANKUI, EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI, EUROPOS SĄJUNGOS ĮSTEIGTOMS ĮSTAIGOMS, TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI ĮSTAIGŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-05 įsakymas Nr. VA-126 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS"