« Grįžti

Kokie teisės aktai reglamentuoja 0 proc. PVM tarifo taikymą diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams?

Atnaujinimo data: 2014-12-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.7] prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt....
Registracijos numeris   KD-3798   Data   2011.12.09

 

 PVM lengvatų taikymą reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 ir 47 straipsniai;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, Europos centriniam bankui, Europos investicijų bankui, Europos Sąjungos įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir organizacijų bei įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams";

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams";

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos susitarimas „Dėl Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo", patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. (14.13-02);

5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1K-030 „Dėl Susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms įgyvendinimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-06-21 įsakymu Nr. 188 ,,Dėl palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio valstybės diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 36 str., 47 str.
LRS  Finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 188 DĖL PALANKESNIŲ ARBA NEPALANKESNIŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO KAI KURIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS IR (ARBA) KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ IR ĮSTAIGŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-05 įsakymas Nr. VA-126 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS"
LRS  2004-08-30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS KOMISIJOS SUSITARIMAS DĖL PROTOKOLO DĖL EUROPOS BENDRIJŲ PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮGYVENDINIMO Nr. 14.13-02
LRS  Finansų ministro 2006-01-20 įsakymas Nr. 1K-030 DĖL SUSITARIMŲ DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS ĮGYVENDINIMO TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO