« Grįžti

Kokių pirktų prekių (paslaugų) PVM diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms negali būti grąžinamas?

Atnaujinimo data: 2014-11-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.7] prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt....
Registracijos numeris   KD-3816   Data   2011.12.09

 

Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų ar jų atstovybių, šių atstovybių ir įstaigų narių ir jų šeimų narių įsigyjamų prekių (paslaugų), kurių pirkimo PVM negrąžinamas, nurodytas Vyriausybės nutarimu Nr. 442 patvirtintų Taisyklių priede.

Atstovybėms (pirkėjams) negrąžinamas tokių pirktų prekių (paslaugų) PVM:

1. Nekilnojamojo turto, išskyrus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) nurodytą nekilnojamąjį turtą. Tuo atveju, jeigu nekilnojamasis turtas, kurio pirkimo PVM grąžintas, parduodamas arba kitaip perduodamas nuosavybėn anksčiau negu po 10 metų nuo jo įsigijimo, sugrąžintas jo pirkimo PVM per 20 darbo dienų nuo šio pardavimo arba kitokio perdavimo nuosavybėn turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau –VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka sumažinama už kitą laikotarpį grąžinta PVM ir (arba) akcizų suma. Kokio įsigyto nekilnojamojo turto pirkimo PVM gali būti grąžintas, sprendžia URM;

2. Antžeminių, oro, vandens transporto priemonių ir pagalbinių transporto įrenginių, išskyrus URM nurodytas transporto priemones. Kokių transporto priemonių sumokėtas PVM gali būti grąžintas, sprendžia URM. Tuo atveju, jeigu transporto priemonė, kurios PVM grąžintas, parduodama arba kitaip perduodama nuosavybėn anksčiau negu po 3 metų nuo jos pirkimo dienos, sugrąžintas jos PVM per 20 darbo dienų nuo šio pardavimo arba kitokio perdavimo nuosavybėn turi būti sumokėtas į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą arba VMI prie FM nustatyta tvarka sumažinama už kitą laikotarpį grąžinta PVM ir (arba) akcizų suma;

3. Šildymo, elektros energijos, vandens ir dujų tiekimo, komunalinių ir eksploatacinių paslaugų , išskyrus tuos atvejus, kai šios paslaugos susijusios su URM nurodytu nekilnojamuoju turtu;

4. Ryšių paslaugų, išskyrus paslaugas, kurios teikiamos diplomatinei atstovybei, konsulinei įstaigai, tarptautinei organizacijai arba jos atstovybei, taip pat jų vadovų rezidencijoms;

5. Meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų , kaip šios sąvokos apibrėžtos PVM įstatyme;

6. Ginklų ir šaudmenų, taip pat jų dalių ir reikmenų;

7. Maisto (įskaitant nealkoholinius gėrimus), taip pat su maisto (įskaitant nealkoholinius gėrimus) tiekimu susijusias paslaugas , teikiamas restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo įstaigų, išskyrus tą maistą (įskaitant nealkoholinius gėrimus) ir su jo tiekimu susijusias paslaugas, kurie skirti rengiant užsienio valstybės nacionalinės dienos priėmimą, priėmimą atstovybės vadovo atvykimo ir išvykimo proga bei priėmimus, atstovybės rengiamus Lietuvos Respublikos oficialių svečių garbei, kaip šios sąvokos apibrėžtos Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos patvirtinimo" (toliau - Oficialių svečių priėmimo tvarka);

8. Apdoroto tabako, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme;

9. Farmacijos produktų ir medicinos pagalbos priemonių;

10. Turizmo paslaugų, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme, išskyrus apgyvendinimo paslaugas, kurios teikiamos Lietuvos Respublikos oficialių svečių delegacijų nariams, kaip ši sąvoka apibrėžta Oficialių svečių priėmimo tvarkoje;

11. Sporto reikmenų ir sportinės veiklos paslaugų (sporto klubų, jojimo mokyklų ir panašiai);

12. Pramogų (žvejybos, medžioklės, turizmo ir kitų paslaugų, boulingo, biliardo, smigio ir panašiai);

13. Keleivių vežimo paslaugų.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 47 str.
LRS  LRV 2004-04-16 nutarimas Nr. 442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ IR ĮSTAIGŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"