« Grįžti

Ar gali būti taikomos PVM lengvatos, kai NATO kariuomenių vienetai prekes (paslaugas) įsigyja kitose ES valstybėse narėse?

Atnaujinimo data: 2016-12-06
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.8] prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių...
Registracijos numeris   KD-6975

 

Taip, lengvatos gali būti taikomos, tačiau Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetai ir (arba) juos lydintintys civiliai darbuotojai, norintys, kad kitoje valstybėje narėje jų įsigyjamoms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms, jeigu jos būtų įsigyjamos Lietuvos Respublikoje, galėtų būti taikomos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, būtų pritaikytos PVM ir (arba) akcizų lengvatos, turi kreiptis į Lietuvos kariuomenę su prašymu patvirtinti atleidimo nuo PVM ir (arba) akcizų sertifikatą, kuris suteikia teisę kitoje valstybėje narėje įsigyti prekes ir (arba) paslaugas be PVM ir (arba) akcizų. Šio sertifikato forma bei formos užpildymo paaiškinimai patvirtinti 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (II priede).

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 47 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-05 įsakymas Nr. VA-126 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSIKŪRUSIOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS", 9 p.