« Grįžti

Ar gali būti taikomos PVM lengvatos, kai prekės tiekiamos į NATO kariuomenių vienetų tarnybines transporto priemones, lėktuvus ir laivus?

Atnaujinimo data: 2014-11-02
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.8] prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių...
Registracijos numeris   KD-6980   Data   2011.11.09

 

PVM lengvatos gali būti taikomos (tiesiogiai) tik kuro, alyvų ir tepalų tiekimo atvejais ir tik tada, jei tų prekių tiekėjai turės dokumentus, įrodančius, kad kuras, alyvos ir tepalai patiekti į NATO kariuomenių vienetų tarnybines transporto priemones, lėktuvus ir laivus.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 47 str.
LRS  LRV 2004-04-16 nutarimas Nr.442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ IR ĮSTAIGŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", IV dalis