Kaip taikomos PVM lengvatos, kai į kitą valstybę narę vykstantys NATO kariuomenių vienetai prekes importuoja į Lietuvą?

Atnaujinimo data: 2014-11-03
Ši informacija skelbiama:
[1.8.7.1.8] prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių...
Registracijos numeris   KD-6976   Data   2011.11.09

 

NATO kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, kai šie vienetai Lietuvos Respublikoje dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, už importuotas į Lietuvos Respubliką prekes PVM lengvatos taikomos šių prekių neapmokestinant importo PVM.

Kad importuojamos prekės būtų atleidžiamos nuo importo PVM, teritorinei muitinei turi būti pateikiamas kitos valstybės narės patvirtintas Atleidimo sertifikatas, suteikiantis teisę prekes importuoti į Lietuvą be PVM taip pat Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintas prekių, kurioms norima pritaikyti importo PVM lengvatas, sąrašas.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 47 str.
LRS  LRV 2004-04-16 nutarimas Nr.442 „DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ LENGVATŲ TAIKYMO PREKĖMS IR PASLAUGOMS, SKIRTOMS DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS, KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS IR TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS AR JŲ ATSTOVYBĖMS, TAIP PAT ŠIŲ ATSTOVYBIŲ IR ĮSTAIGŲ NARIAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS BEI ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS ŠALIŲ KARIUOMENIŲ VIENETAMS IR (ARBA) JUOS LYDINTIEMS CIVILIAMS DARBUOTOJAMS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", IV dalis